, ,


 

___________________________

Erhvervsret

 • ERHVERVSRÅDGIVNING
 • SELSKABSRET
 • VOLDGIFTSSAGER
 • KONTRAKTER - UDARBEJDELSE / FORHANDLING
 • ENTREPRISERET
 • KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME
 • REKONSTRUKTIONER
 • KONKURSER
 • INKASSO
 • ETABLERING OG KØB AF VIRKSOMHED
 • VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE
 • KUNDE- OG LEVERANDØRSAMARBEJDE
 • GENERATIONSSKIFTE
 • BESTYRELSESARBEJDE
 • IVÆRKSÆTTERE
 • PLAN - OG MILJØRET
 • IMMATERIALRETFamilieret

 • SEPARATION OG SKILSMISSE
 • FORÆLDREMYNDIGHED- OG BOPÆLSSAGER
 • BØRNEFJERNELSESSAGER
 • ÆGTESKABSSAGER
 • ÆGTEPAGTER
 • ARV OG TESTAMENTE
 • DØDSBOER
 • BODELING
 • ERSTATNING
 • ANSÆTTELSESAFTALER
 • LEJERET
 • GÆLDSSANERING/GÆLDSRÅDGIVNING
 • VÆRGEMÅLUdvalgte områder

 • KØB OG SALG AF BOLIG OG ANDEN FAST EJENDOM
 • BYGGESAGER
 • RETSSAGER
 • STRAFFESAGER
 • ADMINISTRATION AF EJENDOMME, ANDELSBOLIG- OG EJERLEJLIGHEDSFORENINGER
 • VIRKSOMHEDSADMINISTRATION
 • BOGFØRING, BUDGET- OG LIKVIDITETSSTYRING, DEBITOR- OG KREDITORBOGHOLDERI
 • LANDBRUG
 • SAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER
 • FORENINGER
 • MEDIATIONHenrik Rasmussen Advokatanpartsselskab • CVR 33 58 10 41 • Banegårdspladsen 1, 4700 Næstved

Bank: 9819 4578710340 • info@hr-advokater.dk • Tlf.: 24 52 01 01

Copyright © All Rights Reserved