, ,


 

___________________________

Erhvervsret


    E
RHVERVSRÅDGIVNING


SELSKABSRET

VOLDGIFTSSAGER

KONTRAKTER - UDARBEJDELSE / FORHANDLING

ENTREPRISERET

KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME

REKONSTRUKTIONER

KONKURSER

INKASSO

ETABLERING OG KØB AF VIRKSOMHED

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE

KUNDE- OG LEVERANDØRSAMARBEJDE

GENERATIONSSKIFTE

BESTYRELSESARBEJDE

IVÆRKSÆTTERE

PLAN - OG MILJØRET

IMMATERIALRETFamilieret


    S
EPARATION OG SKILSMISSE


FORÆLDREMYNDIGHED- OG BOPÆLSSAGER

BØRNEFJERNELSESSAGER

ÆGTESKABSSAGER

ÆGTEPAGTER

ARV OG TESTAMENTE

DØDSBOER

BODELING

ERSTATNING

ANSÆTTELSESAFTALER

LEJERET

GÆLDSSANERING/GÆLDSRÅDGIVNING

VÆRGEMÅLUdvalgte områder


    K
ØB OG SALG AF BOLIG OG ANDEN FAST EJENDOM


BYGGESAGER

RETSSAGER

STRAFFESAGER

ADMINISTRATION AF EJENDOMME, ANDELSBOLIG- OG EJERLEJLIGHEDSFORENINGER

VIRKSOMHEDSADMINISTRATION

BOGFØRING, BUDGET- OG LIKVIDITETSSTYRING, DEBITOR- OG KREDITORBOGHOLDERI

LANDBRUG

SAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

FORENINGER

MEDIATIONHenrik Rasmussen Advokatanpartsselskab • CVR 33 58 10 41 • Banegårdspladsen 1, 4700 Næstved

Bank: 9819 4578710340 • info@hr-advokater.dk • Tlf.: 24 52 01 01

Copyright © All Rights Reserved