Advokat Henrik Rasmussen (H) 


E-mail: hr@hr-advokater.dk

Direkte telefon: 51 30 40 91


Rådgivning af erhvervsvirksomheder og private udgør hovedområderne for advokat Henrik Rasmussen. Han beskæftiger sig herudover i særlig grad med køb og salg af bolig og fast ejendom samt førelse af civile retssager, familieretlige sager og strafferet.


Advokat Henrik Rasmussen har møderet for Højesteret og er af Justitsministeriet beskikket som beneficeret advokat ved Retten i Næstved og Østre Landsret til at føre civile retssager, familieretlige sager og straffesager. Herudover er han af Statsforvaltningen Sjælland antaget som bistandsadvokat i sager efter Serviceloven om tilbageholdelse i boligen eller optagelse i særlige botilbud uden samtykke.


Oprindelig er advokat Henrik Rasmussen handelsuddannet. Han har i en årrække, før han kastede sig over juraen, arbejdet i forskellige virksomheder, bl.a. i Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni (ØK), Hypotekbanken og Kjøbenhavns Grundejerforening. Som advokat arbejdede Henrik Rasmussen i nogle år i firmaet Bang & Regnarsen, København, og senere har han i en lang årrække været partner i Advodan Næstved og senere partner i Dreist Advokater.


Udover sin advokatuddannelse, er advokat Henrik Rasmussen Statsautoriseret Ejendomsmægler og Valuar, ligesom han er Merkonom i 2 specialer, henholdsvis Regnskabsvæsen (intern- og ekstern regnskab) samt Finansiering (finansiel planlægning og kreditmarkedet).


I årenes løb har advokat Henrik Rasmussen indtaget en række tillidshverv, blandt andet som formand for Næstved Erhvervsråd, Næstved Egnens Udviklingsråd, Næstved Egnens Udviklingsfond, Maglemølle Erhvervspark A/S, Sjællandsporten m.fl., ligesom han har siddet som formand i forskellige selskaber.


Advokat Henrik Rasmussen har betydelig undervisningserfaring og har gennem årene i forskellige perioder virket som foredragsholder og underviser, blandt andet som ekstern lektor på Handelshøjskolen i København, som underviser i kontraktsret, som adjunkt og timelærer på Handelsskolen i Næstved, på HHX, Merkonomstudiet, Detailakademiet, Eksportakademiet, Markedsøkonomuddannelsen, Ejendomsmægleruddannelsen og Valuaruddannelsen.


Advokat Henrik Rasmussen er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er, som vedtægterne foreskriver det, medlem af Advokatsamfundet.

Han har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter

de af Advokatsamfundet fastsatte regler.


Forsikring i TrygVesta A/S, Klausdalsbrovej 601,

2750 Ballerup, telefon 70 11 20 20, CVR 24 26 06 66, trygvesta@trygvesta.com, www.trygvesta.com


Copyright © All Rights Reserved